01-02-2018 | Shorttrack

Officiële reactie RvB KBSF

De RvB KBSF distantieert zich ten stelligste van de berichten die momenteel de ronde doen en benadrukt dat deze zeker niet bijdragen aan een succesvolle ontwikkeling van de schaatssport. Verder wenst de RvB KBSF inhoudelijk niet verder in te gaan op deze zaak alvorens zij eerst persoonlijk met de betrokken partijen gesproken heeft.