09-03-2020 | Algemeen

API strijdt tegen grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag neemt vele vormen aan: geweld, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en pestgedrag. Ter preventie introduceerde Sport Vlaanderen een API binnen elke sportclub en federatie. Een luisterend oor die de grensoverschrijdende situatie tussen beide partijen probeert aan te pakken. Al vele Vlaamse sportclubs gingen ons voor, maar nog niet alle schaatsclubs stelden al een API aan. Wat is dat nu, zo’n API?
 
Een API of AanspreekPersoon Integriteit is een persoon binnen een club of federatie die vragen, bezorgdheden en/of klachten behandelt in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Die persoon zorgt er ook voor dat het API-beleid voldoende aandacht besteedt aan de preventie en het omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, alsook zorgt hij of zij ervoor dat er nagedacht en gereflecteerd wordt over bestaande praktijken – los van eerdere incidenten – zodat er initiatieven worden genomen voor een veiliger en gezonder sportklimaat.
 
Een API wordt aangesteld of verkozen door het bestuur en heeft de nodige bekwaamheden en is opgeleid om als een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele integriteit te functioneren. Hij of zij kent de gedragscode en regelementen, en is empathisch, toegankelijk en aanspreekbaar, vooral op het niveau van de schaatsers. Daarnaast kan hij of zij ook discreet en onafhankelijk optreden. De Federatie-API’s Jan en Marij – aangesteld door de VLSU – ondersteunen de Club-API’s waar nodig; bij hen kunnen de clubs terecht met vragen, hulp bij incidenten en het uitwerken van een API-beleid binnen de club.
 
Sport Vlaanderen stimuleert het aanstellen van een API binnen elke sportclub, vooral wanneer daar een jeugdwerking is. Maar ook oudere schaatsers, ouders, supporters, trainers, scheidsrechters en bestuursleden kunnen baat hebben bij een API. Zet API op de agenda van de volgende bestuursvergadering en trek zo mee ten strijde tegen grensoverschrijdend gedrag. Bij vragen of meer informatie kan je terecht bij de twee API’s van de VLSU: