13-03-2020 | Algemeen

Mededeling met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19)

De Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie houdt, in onderling overleg met de Vlaamse Schaatsunie, de ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) nauwlettend in het oog. Alle adviezen en maatregelen zijn er steeds op gericht om de gevolgen van deze pandemie in te perken, dan wel te vertragen, en om de gezondheid van onze leden te beschermen.
 
Aangezien de ontwikkelingen zich in hoog tempo opvolgen doen wij er als KBSF en VLSU bestuur alles aan om, indien nodig, snelle en weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot wedstrijden, trainingen en andere samenkomsten. Deze beslissingen zullen ten allen tijde een gevolg zijn van de officiële richtlijnen opgelegd door de federale, regionale en lokale overheden, aangevuld met de richtlijnen vanuit de gezondheidssector.
 

De KBSF dringt er op aan bij al haar aangesloten clubs om alle samenkomsten te laten vervallen. Denk hierbij aan wedstrijden, trainingen, vergaderingen en/of andere activiteiten. Het is onze maatschappelijke plicht om een bijdrage te leveren in de strijd tegen deze pandemie, en we vragen dan ook om alle leden hiervan op de hoogte te brengen en deze maatregelen na te leven. 

 
Verder doen we een algemene oproep aan iedereen tot het navolgen van algemene preventieve maatregelen:
  • Was en/of ontsmet regelmatig je handen.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren handdoek/zakdoek en gooi deze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • Vermijd het schudden van handen en hou voldoende afstand.
  • Heb je koorts, of verschijnselen van verkoudheid (niezen, kuchen of keelpijn)? Blijf thuis!
 
De volgende wedstrijden op de KBSF kalender zullen geen doorgang vinden als gevolg van het Coronavirus (COVID-19):
  • Vr-Zo, 20-22 maart 2020, Europacup Final    Kolomna (RUS)
  • Za. 21 maart 2020, Closing Games     Lommel (BEL)
  • Za-Zo, 28-29 maart 2020, Belgisch Kampioenschap  Hasselt (BEL)
  • Za, 28 maart 2020, Pinguin Cup    Hasselt (BEL)

Ook alle door de KBSF georganiseerde trainingen (BeGold, Nationale trainingen etc.) komen hierdoor te vervallen.

Deze maatregelen zijn voorlopig van kracht tot en met 3 april 2020. 

Meer info over het Coronavirus kunt u steeds vinden op https://www.info-coronavirus.be