Belgische scheidsrechters volgen ISU seminarie | KBSF: Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie / FRBPV : Fédération Royale Belge de Patinage de Vitesse
19-09-2022 | Shorttrack

Belgische scheidsrechters volgen ISU seminarie

Dit weekend kwamen alle Belgische scheidsrechters binnen de sporttak shorttrack samen. ISU-vertegenwoordigers Sarah Henderson en Wim De Deyne maakten van de tijd gebruik om de nieuwste aanpassingen van het ISU-reglement toe te lichten die tijdens het laatste ISU-congres in Phuket werden goedgekeurd. Deze reglementen gelden immers niet alleen voor wedstrijden op topniveau, maar deels ook voor nationale wedstrijden.
 
Enkele van de belangrijkste veranderingen zijn o.a. de nultolerantie op valse starts (dit wordt eerst getest tijdens de World Cups vooraleer dit eventueel ook op andere wedstrijden wordt toegepast), de verplichte hogere veiligheidsnormen van de schaatskledij, en de beoordeling van bepaalde inhaal- en afblokmanoeuvres.
 
AD
 
Foto: Wim De Deyne