04-09-2020 | Algemeen

Opleidingsleerlijn Skills Attest

Het Skills Attest is een nieuwe opleidingsleerlijn voor alle jeugdschaatsers in België. Het Skills Attest bestaat uit zes niveaus. Per niveau komen de opleidingsleerlijnen skills, control, move, en vanaf niveau vier ook warming-up terug. Spelenderwijs leren schaatsen, een brede motorische schaatsvaardigheid ontwikkelen en optimaal plezier beleven aan de schaatssport is het doel van het Skills Attest.
 
Het Skills Attest is zowel voor het shorttrack en het langebaanschaatsen bedoeld en kan op iedere ijsbaan in België uitgevoerd worden. Het Skills Attest ontwikkelt vaardigheden die van belang zijn in beide disciplines.
 
Om de schaatssport in België verder te ontwikkelen, is het opleiden van talent noodzakelijk. Talentontwikkeling begint bij de clubs. Het Skills Attest formuleert doelstellingen om meer lijn te brengen in de opleiding van jeugdschaatsers in België. Iedere club kan hiermee zijn eigen identiteit blijven waarborgen, maar overal wordt hetzelfde doel nagestreefd en volgens dezelfde methode gewerkt. Door volgens het Skills Attest te gaan werken, moet ook de overgang naar development teams in zowel het shorttrack als langebaanschaatsen worden geoptimaliseerd.
 
Maar het Skills Attest zal niet alleen gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de topsport. Want wanneer je als kind leert houden van een sport en er veel plezier aan beleeft, is de kans groot dat deze kinderen zich op een latere leeftijd blijven inzetten voor de schaatssport binnen de clubs. Vrijwilligers binnen clubs zijn noodzakelijk om de snelschaatssport te blijven ontwikkelen. Het Skills Attest zet dus ook in op een ontwikkeling van de sport, zowel op het vlak van topsport als van breedtesport.
 
Kwikkie
Het grote gezicht van het Skills Attest is Kwikkie, de nieuwe mascotte van de Belgische snelschaatsfederatie. Onze dank gaat hierbij uit naar Renz Rotteveel die met zijn grafische talenten onze mascotte heeft ontworpen. Kwikkie is supporter van iedere schaatser in België. Kwikkie leert kinderen in de clubs schaatsen, en gaat de Belgische topschaatsers aanmoedigen tijdens de grote wedstrijden. Daarnaast heeft Kwikkie natuurlijk als doel om kinderen in België die het schaatsen nog niet kennen, te laten zien hoe leuk de schaatssport is.
 
Het Skills Atttest werd afgelopen jaar ontwikkeld door Manon Spruit, de Nederlandse schaatstrainster die datzelfde jaar binnen de KBSF haar stage liep voor haar opleiding Sport & Bewegen aan de Thomas More Hogeschool in Turnhout. Voor de ontwikkeling van het Skills Attest werkte ze samen met jeugdtrainers van verschillende clubs in België.
 
Bekijk de voorstelling van Kwikkie door enkele van onze bekende gezichten op: https://youtu.be/KGrqki9FWLo